Încă de la finalul anului trecut, au început să se deruleze activitățile de dezvoltare comunitară din cadrul proiectului RAISE Youth, servicii susținute de Asociația A.R.T. Fusion. Până în această primăvară, 85 de tineri NEETs au beneficiat de sprijin pentru dezvoltarea abilităților practice și pentru creșterea gradului de implicare în comunitate. Programul de formare s-a desfășurat în cadrul unor ateliere practice (inclusiv online), pe parcursul a 40 de ore.

Experții în domeniul dezvoltării comunitare au abordat aspecte esențiale pentru viața în comunitate, iar participanții au fost sprijiniți să identifice problemele de la nivelul comunității, să caute soluții și să pregătească planuri de viitor.

Activitățile s-au bazat pe utilizarea metodelor de educație non-formală care au stimulat dialogul, munca în echipă, creativitatea, gândirea critică și comunicarea verbală și non-verbală. Tematicile au vizat dezvoltarea abilităților practice (activități conexe eco turismului sustenabil și agriculturii ecologice, mai ales sub forma diverselor meșteșuguri practicate în comunitate: țesături, broderie, compoturi și dulcețuri, tâmplărie, împletituri, aranjamente florale, aranjamente de hârtie, pictură, etc.), dezvoltarea personală (comunicare, cunoașterea de sine, relațiile între generații etc.) și implicarea în comunitate (ajutorarea vârstnicilor, ajutor furnizat școlii și/sau grădiniței din comunitate, colectarea selectivă a deșeurilor).