RAISE Youth România lucrează activ ca tinerii NEET din regiunile rurale ale județului Vrancea să primească inspirație, instruire și putere să-și îmbine potențialul personal cu cel istoric și natural uriaș al regiunii lor.

Centrul Demo este situat în satul Păunești, o zonă rurală mică, cunoscută pentru particularitățile sale istorice și pentru tradiții. Zona este puternic afectată de sărăcie, șomajul tinerilor și emigrarea tinerilor locali în țările Europei de Vest, dar credem că noi oportunități vor fi generate de această situație destul de nouă creată de pandemie, așa cum turismul de masă se transformă într-un turism mai țintit, oferind deschideri mai mari turismului rural „tradițional”. Pentru a atrage turiștii la casa rustică din centrul demonstrativ, NEET-ii din mediul rural vor conecta turiștii cu una dintre cele mai vechi tradiții din zonă: războaiele tradiționale de țesut.

În cadrul centrului demonstrativ din Vrancea, activitățile de turism rural sunt combinate cu cele de agricultură durabilă, bazate pe abilitățile, interesele reale și tradițiile respectate de NEET-ii noștri locali.

NEETs planificați să fie implicați în total: minim 200 de tineri. *** Femeile rrome NEET sunt implicate activ în activitățile acestui centru demonstrativ.