Dezvoltarea de rețele și clustere care să faciliteze creșterea gradului de ocupare a NEETs pe piața muncii

În data de 29 octombrie 2020, Sala de Conferințe a Primăriei Comunei Liești, județul Galați, a găzduit o întâlnire a oamenilor de afaceri din localitate cu experții și colaboratorii „AUR” – A.N.S.R.U. Ideea acestei întâlniri a fost dezvoltată și pusă în practică de d-na Ioana Mănăilă, președinta Asociației „AUR” – A.N.S.R.U., împreună cu primarul comunei Liești, dl. Iulian Boț, cu scopul de a facilita dezvoltarea, prin intermediul proiectului RAISE Youth, de rețele și clustere care să contribuie la creșterea gradului de ocupare a NEETs pe piața muncii.

Evenimentul, organizat cu spijinul primăriei comunei Liești, face parte din acțiunile realizate în cadrul DemoCenter Galați, prin proiectul „RAISE Youth – Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth” (Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri), finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare a tinerilor. Implementat în România de Asociația „AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, proiectul urmărește valorificarea unor soluții inovative din punct de vedere social, în vederea creării unui mediu profesional decent și productiv pentru tinerii din mediul rural din patru țări: Bulgaria, Croația, România și Spania.

Centrul DEMO Raise înființat în cadrul proiectului se dorește a fi un hub de activitate de la instruire, îndrumare, învățare prin acțiuni, până la abordări de grup și individuale. La nivelul centrului, se vor regăsi componente din domeniul agriculturii, turismului și digitalului. Prin activitățile care se desfășoară în centrele demonstrative, cu sprijinul și îndrumarea specialiștilor/mentorilor, 200 tineri implicați în proiect vor dezvolta noi oferte turistice și noi modele integrate de afaceri agricole. Incubarea și accelerarea acestor idei în cadrul centrului urmărește ca cel puțin 20 tineri să își dezvolte competențele cheie necesare în vederea (auto)angajării.

Evenimentul a debutat cu prezentarea proiectului RAISE Youth și a continuat cu tema centrală, oportunitățile pentru angajarea tinerilor NEETs, oportunități furnizate de programul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, finanțat în cadrul POCU 2014-2020. Obiectivul acestei scheme de finanțare îl reprezintă acordarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, pentru integrarea pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei. În acest sens, acţiunile eligibile trebuie să asigurare sprijinul necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderi sociale de inserție, în mediul rural.

Totodată, antreprenorii din domeniul economiei sociale, din cadrul entităților nou înființate, vor putea beneficia de activități de formare profesională și consiliere în domeniul antreprenoriatului și formare profesională în alte domenii, inclusiv în domeniul social.

Proiectul RAISE Youth a facilitat această întâlnire, dat fiind faptul că, printre indicatorii măsurii, se numără tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani „care beneficiază de sprijin în vederea angajării în întreprinderile sociale înființate prin proiect” (indicator de realizare), „care obțin un loc de muncă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant” (indicator de rezultat pe termen lung) și/sau „care primesc un loc de muncă, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă” (indicator de rezultat imediat). Astfel, fiecare întreprindere socială înființată în cadrul proiectului trebuie să angajeze un număr minim de tineri NEETs.

Participanții la întâlnire au beneficiat de expertiza specialiștilor invitați, primind clarificări la o serie de aspecte problematice (criterii de eligibilitate, sustenabilitatea afacerilor, gestionarea bugetului, forța de muncă calificată). La rândul lor, experții Asociației Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa au avut ocazia să cunoască comunitatea locală a oamenilor de afaceri, problemele cu care se confruntă aceștia, precum și să afle mai multe informații despre potențialul oferit de tinerii NEETs din zonă, ca etapă esențială în realizarea cererii de finanțare în cadrul acestui program.

Alături de oamenii de afaceri, la eveniment au participat Iulian Boț (primarul comunei Liești), Antonio-Alexandru Costea (președintele Asociației Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa), Valentin Mărișoiu (coordonator de programe în cadrul Asociației), Eugen Dumbravă (expert consultant „AUR” – A.N.S.R.U.).

Mai multe informații despre proiectul RAISE Youth pot fi consultate pe site-ul „AUR” – A.N.S.R.U. http://www.resurseumane-aur.ro/raise