Din septembrie 2020, au demarat cursurile profesionale în agricultură durabilă și abilități digitale. Totodată, ne-am mărit echipa cu noi specialiști (coordonatorii DemoCenter și mentori locali) și voluntari. Avem și pentru aceștia pregătite cursuri care să îi ajute să înțeleagă specificul proiectului RAISE Youth, astfel încât să contribuie la maxim cu experiența, competențele și calificările lor.

Cursurile de formare se desfășoară online, cu respectarea prevederilor, reglementărilor și metodologiilor în vigoare, totodată, fiind luate în considerare disponibilitatea beneficiarilor de a participa la cursuri online, accesul la tehnologie IT (tabletă, calculator, telefon smart, internet, ș.a.m.d.), precum și cunoștințele/experiența participanților.

Eveniment de informare a grupului țintă și a factorilor interesați

În data de 15 septembrie, în comuna Liești, județul Galați a avut loc cel de al patrulea eveniment de informare a grupului țintă, cât și a factorilor interesați din comunitate.

Evenimentul, derulat cu sprijinul autorităților locale, a urmărit promovarea proiectului la nivel local, prezentarea ofertei de cursuri (agricultură ecologică/sustenabilă, eco-turism rural și competențe digitale) și identificarea tinerilor interesați să participe la aceste cursuri, prin scanarea intereselor și nevoilor acestora.

Abilități și competențe. Competențe DIGITALE

După întâlnirile preliminare cu tinerii, pe tema competențelor digitale, în septembrie au demarat cursurile de ințiere în marketing digital. Cursurile s-au derulat în perioada 17 – 20 septembrie și s-au bucurat de participarea a 50 de tineri din județele Vrancea și Galați. Familiarizarea tinerilor NEETs cu aspectele cheie pe care le presupun competențele digitale va asigura conexiunea participanților cu activitățile proiectului RAISE Youth, mai precis cursurile de formare/calificare (Agro sau Turism), cât și activitățile practice (Centrele Demo). În plus, participanții au beneficiat de sprijin pentru utilizarea platformei www.neets-romania.ro, dezvoltată în cadrul proiectului.

Cursurile AGRO: Operator ferme ecologice mixte

Agricultura ecologică reprezintă tot mai mult o variantă viabilă pentru agricultura industrială, pentru impactul negativ pe care aceasta îl are la nivel economic, social sau de mediu. Agricultura ecologică combină știința modernă cu inovația, respectând natura și biodiversitatea. Este forma prin care poate fi sprijinită agricultura la scară redusă, familială, prin care oamenii au oportunitatea să producă alimente pentru ei înșiși și pot gestiona mediul din jurul lor într-un mod sănătos.

Cele două cursuri planificate s-au derulat în perioada 21 – 25 septembrie, pentru 25 de tineri din județul Galați și în perioada 26 – 30 septembrie, pentru 25 de tineri din județul Vrancea. Cursurile s-au desfășurat online, în regim intensiv, pe parcursul a cinci zile (între orele 10:00 –17:00), cu formatori specializați. În această perioadă, participanții sunt formați și asistați de mentorii locali, împreună cu formatorii specializați în agricultură sustenabilă.

Tematica cursurilor s-a axat pe expunerea unor informații complementare, din domeniul agriculturii ecologice și a dezvoltării sustenabile, menite să ofere participanților oportunitatea de a-și îmbunătăți activitatea și de a face strategii orientate către profit.

Fiecare curs, structurat pe trei module (Certificare în agricultura ecologică, Activitatea de producție vegetală a fermei și Activitatea de producție animală în ferma zootehnică), s-a finalizat cu un examen în urma căruia tinerii au obținut un certificat de competențe, acreditat de Ministerul Educației, pentru ocupația de „Operator în ferme ecologice mixte” (cod COR 314205).

DemoCenter

Centrele DEMO Raise înființate în cadrul proiectului se doresc a fi, la nivel local, huburi pentru diversele activități care i-ar putea implica pe tinerii noștri: de la instruire, îndrumare, învățare prin acțiuni, până la abordări de grup și individuale. La nivelul centrelor, se vor regăsi componente din domeniul agriculturii, turismului și digital, deși sunt prezente linii specifice de activitate pentru fiecare domeniu. Prin activitățile care se desfășoară în centrele demonstrative, cu sprijinul și îndrumarea specialiștilor/mentorilor, tinerii implicați în proiect vor dezvolta noi oferte turistice și noi modele integrate de afaceri agricole. Incubarea și accelerarea acestor idei în cadrul centrului urmărește a permite unui număr de cel puțin 40 de tineri să își dezvolte competențele cheie necesare în vederea (auto)angajării.

Unde pot fi găsite? La Constanța (în județul Constanța), la Adjud (în județul Vrancea) și în comuna Liești (în județul Galați).

Mai multe informații despre proiectul RAISE Youth pot fi consultate pe site-ul „AUR” – A.N.S.R.U.
http://www.resurseumane-aur.ro/raise.