Cursul urmărește familiarizarea tinerilor NEETs cu aspectele cheie pe care le presupun competențele digitale. În acest sens, se are în vedere formarea/dezvoltarea competențelor digitale în ceea ce privește procesarea informației, comunicarea, crearea de conținut, securitatea datelor și rezolvarea de probleme.

Începând din septembrie 2020, pe parcursul a 12 luni, 500 din tinerii NEETs implicați în proiect vor beneficia de 24 ore de formare digitală și, suplimentar, vor primi sprijin și asistență din partea furnizorului de formare. Cursanții pot solicita, la nevoie, asistență pentru utilizarea platformei și pot contacta trainerii în vederea clarificării nelămuririlor legate de proiect și/sau de mediul online în ansamblu. În acest mod, se va asigura conexiunea participanților cu activitățile proiectului RAISE Youth, mai precis cursurile de formare/calificare (Agro sau Turism), cât și activitățile practice (Centrele Demo).

Prima sesiune de formare s-a derulat în comuna Liești, județul Galați, în perioada 18 – 20 septembrie, între orele 10:00 – 18:00.

Mai multe informații despre proiectul RAISE Youth pot fi consultate pe site-ul „AUR” – A.N.S.R.U.
http://www.resurseumane-aur.ro/raise.