Eveniment de informare a grupului țintă și a factorilor interesați

În data de 15 septembrie 2020, la Căminul Cultural din comuna Liești, județul Galați, a avut loc Sesiunea de informare pentru tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă și a factorilor interesați. Întâlnirea face parte dintr-o suită de evenimente organizate în cadrul proiectului RAISE Youth – Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth – „Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”, proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare a tinerilor. Implementat în România de Asociația „AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, proiectul urmărește valorificarea unor soluții inovative din punct de vedere social, în scopul creării unui mediu profesional decent și productiv pentru tinerii din mediul rural din patru țări: Bulgaria, Croația, România și Spania. Alături de tinerii interesați, la eveniment au participat și reprezentanți ai autorității locale, specialiști, cadre didactice, membri ai comunității de afaceri din localitate.

Una din premisele care au stat la baza fundamentării proiectului RAISE Youth a fost și faptul că, în România, apare din ce în ce mai mult nevoia de a crea modele mai durabile de producție agroalimentară în zonele rurale, pentru a se opri declinul economic și depopularea. În acest context, o categorie specială de tineri se confruntă cu lipsa de ocupare, o problemă gravă, deoarece aceasta le afectează în mod direct posibilitatea de a fi independenți, de a-și planifica viitorul, de a-și dezvolta propriile abilități și competențe. Acești tineri nu sunt încadrați profesional și nu urmează nici un program educațional sau de formare.

Nu mai putem spune că sala a fost neîncăpătoare. Participanții respectă prevederile privind distanțarea socială

Obiectivul întâlnirii a fost acela de a face cunoscut proiectul la nivel local, de a activa și atrage tinerii între 20 și 29 ani, cu focus pe cei aflați în segmentul de vârstă cuprins între 25 și 29 de ani, tineri aflați în căutarea unui loc de muncă, de a le prezenta oferta de cursuri (agricultură ecologică/sustenabilă, eco-turism rural și competențe digitale) și de a-i identifica pe cei interesați să participe la aceste cursuri, prin scanarea intereselor și nevoilor acestora. Deși condițiile au fost restricționate de reglementările în vigoare privind combaterea COVID-19, întâlnirea s-a bucurat de prezența activă a tinerilor, cât și a factorilor interesați din comunitate.

Moderatorul întâlnirii, psihologul Eugen Dumbravă, a sondat interesele de bază, dar și cele profunde ale participanților, în raport cu valoarea muncii ca proces asumat: temeri, interese, așteptări. Principalele aspecte abordate pe parcursul discuțiilor s-au centrat pe sprijinul de care pot beneficia tinerii în căutarea unui loc de muncă, în urma colaborării inter-instituționale între diverșii factori interesați în creșterea gradului de ocupare pe piața muncii.

În acest context, s-a subliniat potențialul proiectului de a oferi „cursuri realmente practice, utile, adaptate tendințelor și cerințelor pieței muncii”, precum și importanța specializărilor noi care sunt oferite prin proiectul RAISE Youth (d-na Ioana Mănăilă, președinte/director executiv al „AUR” – A.N.S.R.U.).

FOTO: Ioana Mănăilă, președinta „AUR” – A.N.S.R.U., prezintă proiectul RAISE Youth și oferta de activități adresate tinerilor NEETs

Tinerii prezenți au fost atenți și au rezonat cu obiectivul proiectului: cursuri interesante cu aplicabilitate practică, unde vor putea învăța o meserie utilă.

Mai multe informații despre proiectul RAISE Youth pot fi consultate pe site-ul „AUR” – A.N.S.R.U.: http://www.resurseumane-aur.ro/raise.