În luna decembrie, activitățile proiectului și-au urmat cursul: au fost formulate concluziile în urma vizitelor de lucru pe teren și în vederea stabilirii profilului NEETs din mediul rural; membrii echipei de   proiect au participat, în perioada 11-12 decembrie 2019, la întâlnirea de lucru de la Zagreb; a fost  încheiat protocolul de colaborare cu Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București în vederea implementării proiectului.

În cadrul procesului de identificare a grupului țintă, vizita pe teren în județul Ialomița a avut ca scop prezentarea proiectului și identificarea oportunităților relevante pentru grupul țintă al proiectului. Județul Ialomița ne-a atras atenția având în vedere concentrarea populației din zonele rurale și urbane mici, rata ridicată a șomajului, comparativ cu media din România, precum și preponderența activităților cu profil agricol sau asociat.

Mai multe informații despre acțiunile lunii decembrie găsiți la această adresă:http://www.resurseumane-aur.ro/files/2019%2012%2031_RAISE%20Youth_Noutatile%20lunii%20decembrie.pdf