Vă punem în contact cu furnizori de cursuri specializați în oferirea de servicii de formare profesională de calitate, prin organizarea de cursuri de calificare, inițiere și perfecționare autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Pentru standardul ocupațional de agent agricol, veriga de bază a activității biroului registru agricol, Centrul European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane organizează cursuri cu durata de 60 de ore – pregătire teoretică și practică, iar condițiile minime de înscriere sunt studiile superioare absolvite cu diplomă de licență: http://www.cedru.net/agent_agricol.html.

Competențele generale dobândite sunt: comunicarea interactivă, efectuarea muncii în echipă, perfecționarea pregătirii profesionale, asigurarea calității serviciilor, acordarea de informații specifice cetățenilor, asigurarea evidenței unitare cu privire la starea economică și tehnică a terenurilor, facilitarea legăturii între cetățeni și alte instituții abilitate în domeniul agricol, întocmirea rapoartelor, întocmirea și eliberarea de documente specifice.