În cadrul acestui program de formare de formatori, vor fi instruiţi 20 de participanţi, experți în cadrul proiectului, precum și voluntari.

La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

– Aplicarea prevederilor legale privind formarea profesională a adulților;
– Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților;
– Comunicarea și relaționarea în procesul de formare;
– Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare;
– Gestionarea conflictelor;
– Organizarea activităților de formare;
– Proiectarea procesului de instruire și elaborarea instrumentelor de evaluare;
– Realizarea activităților de formare teoretică și practică;
– Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare;
– Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională;
– Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională;
– Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii;
– Dezvoltarea personală continuă a formatorului.

Metodele, specifice procesului de învățare a adulților, se vor axa pe temele cheie de interes în cadrul proiectului RAISE Youth, astfel încât să permită participanților, experți și voluntari în cadrul proiectului, o cât mai bună interacțiune cu tinerii NEETs implicați în proiect:

– Tehnici de activare și motivare a grupului țintă;
– Dezvoltare comunitară;
– Antreprenoriat social/Economie socială;
– Marketing și crowdfunding/crowdfarming.

Mai multe informații despre proiectul RAISE Youth pot fi consultate pe site-ul „AUR” – A.N.S.R.U.
http://www.resurseumane-aur.ro/raise.