COVID 19 Update

Nu putem vorbi de o îmbunătățire a situației. Statisticile sunt în continuare îngrijorătoare. Începând cu data de 16 august 2020, s-a prelungit cu încă 30 de zile starea de alertă, pe întreg teritoriul țării. Astfel, purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare.

Planuri și planificări

Chiar și așa, luna august a fost încărcată cu pregătirea materialelor campaniei media, cu pregătirea documentației pentru achiziția de servicii pentru derularea cursurilor de formare, precum și cu îmbogățirea echipei de proiect la nivel local cu noi specialiști: mentorii și coordonatorii DemoCenter. În plus, au continuat sesiunile pilot RO RAISE Youth DIGITAL CAMP.

Abilități și competențe

RO RAISE Youth DIGITAL CAMP: 17 august 2020 și 31 august 2020

În luna august, au continuat sesiunile pilot online de formare și dezvoltare a abilităților digitale. Cele două sesiuni pilot RO RAISE Youth DIGITAL din luna august au urmărit realizarea unui dialog cu tinerii pe tema nevoile lor curente (locuri de muncă, cursuri profesionale, piedicile care intervin în calea dezvoltării lor în ansamblu). O altă temă a constituit-o perspectiva banilor obținuți în mediul online. Totodată, sesiunile au reprezentat o oportunitate pentru prezentarea platformei online www.neets-romania.ro, precum și a cursurilor care urmează să se deruleze din luna septembrie.

Tinerii au fost interesați, în primul rând să afle (și să înțeleagă) motivele pentru care angajatorii nu îi cheamă nici măcar la interviu. De asemenea, au fost interesați de aplicațiile online care pot să îi ajute să facă bani și, în acest sens, au primit informații și clarificări din partea formatorilor.

Fișa specialistului:

Ne pregătim să primim în echipă noi specialiști! Ce ne dorim de la aceștia?

Mentorul

În proiectul nostru, mentorul/facilitatorul comunitar este o persoană de referință la nivel comunitar. Indiferent de pregătirea sa, sau de nivelul de studii, mentorul are capacitatea de coordonare, de organizare și planificare, are abilități de lucru în echipă și, în primul rând, o extraordinară capacitate de a antrena și mobiliza tinerii în vederea implicării în proiect. Mentorul poate fi asistent social, lucrător la nivelul primăriei, antreprenor local, lider comunitar, cadru didactic… și nu doar atât. Este, mai înainte de toate, o persoană cunoscută și respectată în comunitate, a cărei experiență de viață (personală și profesională) reprezintă un model pentru tineri.

De aceea, mentorul (facilitatorul comunitar), fiind membru al echipei de proiect la nivel local, reprezintă punctul de legătură între echipa de coordonare a proiectului (și partenerii subcontractori), grupul țintă și factorii interesați (la nivel local), inclusiv autorități locale.

Mentorul/facilitatorul comunitar va asigura tinerilor NEETs incluși în proiect măsuri de acompaniament pentru participarea la cursurile de formare, evenimentele organizate în cadrul proiectului și la activitățile practice organizate în cadrul DemoCenter în vederea dobândirii competențelor necesare pentru (auto)angajarea pe piața muncii.

Coordonatorul DemoCenter

Cele trei centre DEMO Raise care vor fi înființate în cadrul proiectului se doresc a fi huburi pentru activitățile de instruire, îndrumare, învățare prin acțiuni, abordări de grup și individuale. La nivelul centrelor, se vor regăsi componente din domeniul agriculturii, turismului și digital. Prin activitățile care se desfășoară în centrele demonstrative, cu sprijinul și îndrumarea specialiștilor/mentorilor, 500 tineri implicați în proiect vor dezvolta noi oferte turistice și noi modele integrate de afaceri agricole. Incubarea și accelerarea acestor idei în cadrul centrelor urmărește ca cel puțin 40 tineri să își dezvolte competențele cheie necesare în vederea (auto)angajării.

De aceea, rolul celor trei coordonatori DemoCentre este esențial. Aceștia trebuie să fie specialiști cu experiență practică în proiecte privind dezvoltarea economiei sociale și/sau incluziunii sociale, în coordonarea și implementarea de activități în domeniul social, antrepreprenorial și/sau educațional precum și/sau cu experiență în implementarea proiectelor sociale și/sau ințiativelor sociale.

În primul rând, rolul lor vizează: coordonarea activității DemoCenter prin pregătirea, organizarea și desfășurarea programului stabilit, elaborarea procedurilor de lucru necesare funcționării DemoCenter, elaborarea și implementarea planului de desfășurare a activităților la nivelul DemoCenter și identificarea de parteneriate la nivel local, în vederea derulării activităților DemoCenter.

Mai multe informații despre proiectul RAISE Youth pot fi consultate pe site-ul „AUR” – A.N.S.R.U.
http://www.resurseumane-aur.ro/raise.