În România, date fiind restricțiile impuse de starea de urgență la nivelul proiectului,
echipa de implementare a avut în vedere, în primul rând, respectarea dispozițiilor
impuse de autorități. Astfel, s-a recurs la lucrul de la distanță, cu accent pe comunicarea
la distanță cu beneficiarii, autoritățile locale, factorii interesați și subcontractorii.

Platforma www.neets-romania.ro este destinată creșterii ratei de ocupare a tinerilor
NEET, din România, invitând pe toți cei dornici să descopere programele inovative destinate
tinerilor între 16-29 de ani, fără loc de muncă și fără educație, din mediul rural
autohton. Prin intermediul platformei, tinerii au ocazia să se conecteze la realitățile
autohtone, să exploreze oportunitățile existente, să-și îmbogățească cunoștințele
și să aplice în vederea participării la activitățile puse la dispoziția lor prin intermediul
proiectului RAISE Youth. Această platformă este proiectată ca o bază de date utile
pentru piața muncii, un context pentru tineri de a se reuni și asocia, un instrument
necesar care contribuie la dezvoltarea personală a NEETs.

În cadrul platformei, tinerii sunt rugați să completeze un chestionar on-line în vederea
identificării nevoilor și intereselor lor pe teme legate de educație, atitudinea față de
muncă ori față de relațiile cu ceilalți. Aceste informații preliminare vor ajuta
specialiștii noștri în identificarea celor mai bune soluții pentru problemele cu care
tinerii se confruntă în demersul lor de (re)integrare pe piața muncii.

Principalele beneficii:
• ACCESAREA cu rapiditate a informațiilor ce țin de dezvoltarea lor, de găsirea
unui loc de muncă, de pregătirea profesională;
•  CONECTAREA cu experți din diverse domenii, cu resurse, evenimente,
instituții și programe gratuite destinate sprijinirii lor sub multiple forme;
•  INTERACȚIUNEA cu alți tineri aflați în situații similare;
•  ACTIVAREA prin cursuri practice pentru inserția lor socială și profesională.

Tinerii interesați au acces la informații și știri despre cele mai noi cursuri și anunțuri cu
aplicabilitate imediată. Astfel, ei sunt ajutați să fie mereu informați, pentru acțiuni cu
impact, decizii corecte, alegeri chibzuite și relații interumane solid construite.

Platforma oferă un ghid complet al resurselor necesare privind piața muncii în
România, precum și accesul la instituțiile, organizațiile care îi pot ajuta în găsirea unui
loc de muncă decent.

Mai multe informații despre proiectul RAISE Youth pot fi consultate pe site-ul „AUR” – A.N.S.R.U.
http://www.resurseumane-aur.ro/raise.