În România, contextul actual, marcat de izolare la domiciliu și distanțare socială,
descrie o nouă realitate în care trebuie să ținem cont de:

– întoarcerea în țară a muncitorilor români rămași fără locuri de muncă în afară; cel
mai probabil, o mare parte din aceștia se vor întoarce înapoi când economiile vor
fi relansate (dar când asta?). Presupune acest nou val o presiune suplimentară pe
sistemul asigurărilor sociale?;
– multe firme au intrat în șomaj tehnic, altele s-au închis și angajații lor au fost
trimiși în șomaj;
– există un nivel foarte ridicat de incertitudine privind calendarul ridicării
restricțiilor care este grevat și de prognoza unui nou val epidemic din octombrie,
ceea ce poate influența calendarul de implementare a activităților proiectului;
– toate activitățile de formare tip față în față sunt sistate momentan; școlile și
facultățile rămân închise, iar proiectele POCU sunt suspendate;
– turismul în general și turismul rural în special se află într-o perioadă de stagnare,
prognoza pentru acest an fiind că sezonul turistic este compromis; care este
impactul asupra proiectului nostru?

Din 15 mai, România a intrat în starea de alertă, progresiv, măsurile încep să se
relaxeze, dar fiecare dintre noi realizăm că, cel puțin pentru o perioadă de timp,
lucruri pe care le consideram normale și înțelese de la sine, nu vor mai fi la fel. În această
perioadă de incertitudine, în spiritul „schimbă ceea ce poți schimba și acceptă ceea ce
nu poți schimba” ne-am concentrat eforturile pe planificarea etapelor următoare de
acțiune în cadrul proiectului.

Restricțiile privind distanțarea socială au un impact semnificativ asupra implementării
proiectului. Chiar dacă întâlnirile față în față au fost amânate pentru moment,
compensăm aceste limitări focalizându-ne eforturile pe implementarea campaniei de
promovare on-line și de utilizare la maximă capacitate a platformei on-line „neets-romania” pentru activarea continuă a tinerilor implicați în proiect.

Obiectivul cheie al campaniei media îl reprezintă atragerea tinerilor NEETs din mediul
rural către cursurile și centrele DEMO oferite prin proiectul RAISE Youth în mediul
rural, precum și obținerea sprijinului din partea autorităților locale.

În acest sens, se au în vedere mai multe forme execuționale care să facă această
campanie operațională: bannere outdoor în zece localități rurale, publicitate pe
canalele radio locale, interviuri la posturile locale de radio și televiziune, identificarea
de parteneri media externi la nivelul canalelor de social media relevante pentru
grupurile țintă ale proiectului și promovarea proiectului RAISE Youth prin intermediul
parteneriatelor identificate; realizarea postărilor și monitorizarea impactului pe toată
durata campaniei.

Cui ne adresăm?
– tinerilor NEET, cu vârsta între 16-29 de ani;
– autorităților locale, angajatorilor locali sau regionali, precum și ONG-urilor care
pot susține obiectivele proiectului RAISE Youth, de identificare și atragere către
integrarea socială a NEETs.

În prezent, suntem în proces de pregătire a cursurilor de formare în domeniul AGRO și
TURISM, de implementare a Demo Center și a activităților de mentorat. Fiecare din aceste
activități, adresate direct beneficiarilor, nu pot fi realizate on-line. Specificul grupului
țintă impune activități de formare și de mentoring tip față în față care nu pot fi
înlocuite apelând la avantajele oferite de învățarea la distanță.

În paralel cu activitățile NEETs, programul de formare DIGITAL este pregătit într-un
mod creativ și inovativ – abordând limitările și oportunitățile actuale ale situației și
este planificat să înceapă a se pune în aplicare în perioada următoare.

În acest context, mai mult ca niciodată, obiectivele proiectului nostru își află valoarea:
formarea de competențe care să permită o viață autonomă și sustenabilă.

Mai multe informații despre proiectul RAISE Youth pot fi consultate pe site-ul „AUR” – A.N.S.R.U.
http://www.resurseumane-aur.ro/raise.